۱۱۴۰

در فردایِ یک 'فقدان'، کارا‌ترین برزخ برزخِ 'سوگواری' ست، و خطرناک‌ترین برزخ برزخِ 'انکار'.

/ 2 نظر / 17 بازدید
مینا

"فقدان" "برزخ" "سوگواری" "خطرناک" "انکار" و "فردا"یی که حتی نمی توان به دیدارش مطمئن بود...

ترنج

خوب ققدان مراحلی داره که با انکار شروع میشه و سوگواری در مراحل بعدیشه... فقدان یک چیز ارزشمند طبیعیه که انکار داشته باشه ولی خوب همه ی مراحلش باید به صورت طبیعی سیر بشن و درجا زدن در یک مرحله مشکل آفرینه