۵۸۵

اکثر مواد غذایی با گذر زمان کهنه میشوند و باید دور ریخته شوند. بسیار اندک اند خوراکی هایی که با طی شدن ماه ها و سال ها نه فقط کیفیت خود را از دست نمیدهند، که حتی ارزش غذایی افزوده نیز میابند. به نظرم چنین نوشیدنی/خوردنی هایی پس از چند سال معنایی مضاعف خواهند داشت، و نوشیدن/خوردن آنها تجربه ای فراتر از تجربه یک مستی/ترشی ساده را در اختیار مصرف کننده آنها خواهد گذاشت.

/ 1 نظر / 4 بازدید
کاوه

آقا ما رو به گناه ننداز!