۱۱۵۴

آن نیرو  چیست در من که باعث می‌شود در تمام اوج‌های زندگی م فرود را انتخاب کنم؟

/ 1 نظر / 4 بازدید
امید ابدار

koskholism