# هی

۱۰۷۵

هنرمندی میان سال بر روی سندست راست ش بر قلب شتکه‌های تکه تکه شده ی دو روحسرگردان در آوازش
/ 0 نظر / 5 بازدید

۱۰۷۴

کفش‌هایی کهنه و شاید پوسیدهجا مانده در یک جاکفشی خاک گرفتهداخل آپارتمانی بی‌سکنهدر شهری پر ازدحام
/ 0 نظر / 5 بازدید

۱۰۶۹

سه کودکِ کم سن و سالدر حیاطِ مجتمع مسکونیِ کارمندانمشغول یک بازی ارزان قیمتبی‌اعتنا به سیاست‌های دولت
/ 0 نظر / 5 بازدید

۱۰۴۷

پس رانده ای‌اشبه تاریکِ ذهن‌اتکه باز کِی باز آید و پس براندتبه تاریکِ بودن‌ات فروردین ۱۳۹۰
/ 0 نظر / 4 بازدید