# هی

۱۱۶۹

آینده نمی‌تواند گذشته را پاک کند حال از گذشته شکم ش بالا آمده گذشته هم برای همیشه گذاشته و رفته
/ 0 نظر / 10 بازدید

۱۱۶۴

بر سطح ریگزاری مفت درخشش الماسی ناهمگون در میان سرکه‌های بی‌دقتی به ناگاه ارغوانی چهل ساله
/ 0 نظر / 10 بازدید

۱۱۵۸

مردی میان سالدر جاده‌ای بیابانیبر سقف خودرویش گربه‌ای خردسالو آن سو‌تر کنار جادهیک چرخ خیاطی سینجر،‌‌ رها شده بی‌صاحبی
/ 0 نظر / 10 بازدید

۱۱۵۶

زنی مطلقه، معلمِ زبانی که خود به آن تکلم نمی‌کنددر میان شاگردانی فقیردر شهرستانی دورافتادهدر کشوری متروکه
/ 0 نظر / 10 بازدید

۱۱۳۸

شانزده مرد جوانگردِ چای خانه‌ای مردانهزن‌هاشان در انتزاع ذهن‌هاشان، و در عینیت مانیتور موبایل‌هاشان
/ 0 نظر / 10 بازدید

۱۰۸۲

کلاس اولی‌ها، متحیر از درشتیِ کلاس سومی‌هاکلاس سومی‌ها، مبهوتِ ریزگیِ کلاس اولی‌هامعلم‌های میان سال مدرسه، آرام و خالی از شگفت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 6 بازدید