# هی

۱۰۵۸

ترمینال‌هافرودگاه‌ها ایستگاه‌های قطاراندوه مشابه یک پشت سر گذاشتنشوقی مشترک منتظر در مقصدرفتن‌هارفتن‌هاتا آن رفتن با آرامش مطلق یک سکون بی‌پایان ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 5 بازدید

۱۰۴۷

پس رانده ای‌اشبه تاریکِ ذهن‌اتکه باز کِی باز آید و پس براندتبه تاریکِ بودن‌ات فروردین ۱۳۹۰
/ 0 نظر / 4 بازدید

٨٣۴

در ِ اتاق را بست، نشست پشتِ کامپیوتر، یک لیوانِ کوچک شراب خورده بود، اندکی گرم شده بود، وارد اینترنت شد، خبری نبود. آهنگِ ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 5 بازدید