# ریز_نوشته

۱۱۰۴

برای اکثریت مردم کشوری که من در آن زندگی می‌کنم ازدواج و تولید فرزند انتخاب نیست، بدیهی ست.
/ 1 نظر / 7 بازدید

٧۶١

اگر منصف باشیم باید صادقانه اعتراف کنیم که هنوز تیر ماه نیومده، هوا جدآ گرم شده.
/ 3 نظر / 5 بازدید