# ریز_نوشته

٧٩٨

از زشتی هایِ تهران یکی هم این است که بیشترِ آدم هایِ آن، ناهار را در محلِ کارشان می خورند.
/ 2 نظر / 5 بازدید

۵۲۳

حتی رابطه بین نزدیک ترین دوستان و افراد هم مبنایی عرضه/تقاضایی داره، با این توضیح که رابطه ها در صورتی ارزشمنده که اقتصادی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 6 بازدید

۲۸۱

شاید زندگی انسان دایره ای پوچ از فرایند سه مرحله ای خواستن، یافتن، و از دست دادن باشد.
/ 5 نظر / 6 بازدید