# داخل_گیومه

۱۰۹۱

«لحظاتی هست که می‌دانیم میان ما و آنان که دوست شان داریم هیچ فاصله‌ای نیست.» جبران خلیل جبران
/ 0 نظر / 6 بازدید

۲۴۱

«وقتی آدم خیال موهوم ابدیت را از دست داد، چند ساعت و یا چند سال انتظار فرقی نمیکند.» (ژان پل سارتر)
/ 0 نظر / 5 بازدید