# داخل_گیومه

۲۴۱

«وقتی آدم خیال موهوم ابدیت را از دست داد، چند ساعت و یا چند سال انتظار فرقی نمیکند.» (ژان پل سارتر)
/ 0 نظر / 5 بازدید