۱۱۷۷

«گوشت به یادش می‌آورد که می‌شود بدن او را هم مثل گوشت گوساله قطعه قطعه کرد و خورد. البته مردم گوشت انسان نمی‌خوردند، آن‌ها را می‌ترساند. اما همین ترس تایید می‌کرد که می‌شود آدم را خورد، قطعه قطعه کرد، جوید، بلعید، تبدیل به مدفوع کرد. و میلادا می‌داند که ترس از خورده شدن چیزی جز نتیجهٔ ترسی عمومی‌تر و ژرف‌تر در زندگی نیست: ترس از جسد بودن، ترس از زیستن به شکل یک جسد.»

جهالت/ میلان کوندرا/ آرش حجازی/ انتشارات کاروان

/ 1 نظر / 33 بازدید
ساره

like it