۱۱۷۵

گربه‌ای زیر
مردی پشتِ میز
اولی مشتاق گوشت
دومی در انتظار آبجو
/ 1 نظر / 5 بازدید
شیدا

تا 2000 هستمش[گل]