۱۱۲۱

«در خانه، نیکیل بو نمی‌برد. شب‌ها طبق معمول شام می‌خورند و از اتفاقات روزشان حرف می‌زنند. آشپزخانه را که جمع و جور می‌کنند روی کاناپه می‌نشینند تلویزیون تماشا می‌کنند. موشومی هم در همین اثنا برگه‌های امتحانی و تکالیف دانشجوهاش را تصحیح می‌کند. در طول اخبارِ ساعت یازده هله هوله‌ای می‌خورند، بعد مسواک می‌زنند و طبق معمول به رختخواب می‌روند. همدیگر را می‌بوسند، بعد یواش یواش پشت شان را می‌کنند به هم تا راحت و آزاد خوابشان ببرد.»

همنام/ جومپا لاهیری/ امیر مهدی حقیقت/ نشر ماهی

/ 0 نظر / 12 بازدید