۱۱۷۴

سفر که می روید

فرهنگ بومی را در آدم های طبقه متوسط یک جغرافیا نمی‌توان جست. طبقه متوسط‌های همه دنیا کمابیش شکل هم‌اند. این طبقه فرودست است که- احتمالن به اجبار- هنوز به اصالت‌های بومی، زبانی، و فرهنگی منطقه‌اش باقی مانده است.

/ 1 نظر / 18 بازدید
ساره

موافقم!