۶۳۱

مادر ِ کسانی که در خیابان، کوچه، یا خانه گوسفند قربانی میکنند رو گاییدم.

/ 4 نظر / 5 بازدید
مينا

نميدونم چرا اينقدر از اين کلمات خوشت مياد؟؟؟؟

شادی

من فقط زمانی می‌توانم چنین جمله‌ای را از کسی بپذیرم که مطلقا گیاه‌خوار باشد.

پایین

در پاسخ به شادی: "مطلقا گیاه‌خوار" هستم.