۲۵۷

همه به دریا زدند و رفتند...
و من ناگهان سرمای اطراف خود را حس کردم...
و من هنوز مشغول تحلیل و بررسی هزینه/فایده های به دریا زدن هستم!

خرد من چه راحت همه چیز را احمقانه نامید و امروز که حماقت خردم قاتل خردم شده است به احمقانه بودنش ایمان آورده ام...
پوزخند دانشمندانه دیروز بهت و حیرت سرد امروز شده است؛

و دریا هم دیگر مرا پذیرا نیست
کاش به دریا زده بودم.

بهمن ۸۲

/ 3 نظر / 4 بازدید
بهاره

این قطعه زیبا مصداق خیلی از ماهاست. واقعا از یک جایی به بعد دیگه باید عزم رو جزم کرد و به قول تو دل رو به دریا زد. خیلی زیبا نوشتی...

amin

سلام و درود در مورد عکس که بايد بگم جال بود و در مورد نوشته بايد بگم ، منم اسير اين شرايط بودم و هستم...!!؟ يعنی فکر ميکنم همه در نوع خودشون گرفتار چنين شرايطی هستند. ولی بايد بگم ماهی و هر وقت از آب بگيری تازه است..... رستگار و پيروز در پناه عشـــــق

اميرحسين

چه خوب که تاريخ زده بودی. رانت رفاقت هم بدرد ميخوره ها!!! راستی من بهت لينک دادم.