۱۱۰۴

برای اکثریت مردم کشوری که من در آن زندگی می‌کنم ازدواج و تولید فرزند انتخاب نیست، بدیهی ست.

/ 1 نظر / 13 بازدید
سیاوش

عاشق این عبارتم. "مردم کشوری که من در آن زندگی می‌کنم" . دقیقن این حس رو القا می کنه که اینها صرفن یه سری آدم هستند که با من در یک جغرافیایی سیاسی هستند و لزومن هم وطن من نیستند.