۱۱۳۰

لحظه ی بوسه ی عاشقانه ی ما
زمان ایستاد
پیریِ امروز ما 
از قبلِ آن بوسه است و از بعدش
/ 0 نظر / 4 بازدید