۱۱۳۵

هیچ
خبر ندارم
از خودم

/ 2 نظر / 5 بازدید
شادی

من خبر دارم از خودم. حالم هیچ خوب نیست.

ساره

دوست داشتمش.