۱۱۴۷

ابلهانه ست اگر فکر کنیم کسی هست که با دیگران فرق می‌کند. عبور از این خامیِ کودکانه تجویز ساده‌ای دارد: تعداد کسانی که فکر می‌کنیم با دیگران فرق دارند را برای مدتی مقداری افزایش دهیم. آدم‌ها همه مثل هم ند، و هیچ کدام شان ارزش ویژه‌ای ندارند. آدم‌ها با آدم‌ها، گربه‌ها با گربه‌ها، و احتمالن بقیه چیز‌ها با بقیه چیز‌ها همه مثل هم ند. این که چیزی یا کسی ما را هیجان زده می‌کند دلیل ساده‌ای دارد: افراد یا چیزهای زیادی را تجربه نکرده‌ایم. در هر نوع هیجان زدگی مقدار قابل توجهی بلاهت و بی‌تجربگی نهفته است. آدم سرد و گرم چشیده هیجان زده هم اگر بشود- که اغلب نمی شود- این را می‌گذارد کنار تجربه زیسته- شاید کمی خجالت بکشد- و در ‌‌نهایت با لبخندی تلخ از کنار امر پیش پا افتاده عبور می‌کند. در زنده بودن ابتذالی هست که جز با خودکشی درمان نمی شود.

/ 4 نظر / 19 بازدید

نیاز به گفتن ندارد که:همچنان عااالی.

...

تمام هيجان زندگي در همين بي تجربگي و يكبار بودنشه. هميشه هم كسي چيزي متفاوت براي شناخت و تجربه كردن هست. كاري به ابتذال و بيمعنايي اين موضوع ندارم.

به نظرم، آدم سرد و گرم چشیده کم هیجان زده میشه قبول، ولی وقتی چیزی یا کسی هیجان زده اش کرد، توجه اش را جلب کرد یا کمی متفاوت بود، ازش لذت می بره، سعی می کنه بیشتر کشفش کنه و احترام ویژه ای برای این تفاوت قائل می شه. چون اونقدر دنیا دیده هست که متوجه باشه این هیجان اش کودکانه و خام نیست، حتمن چیزی پس پرده بوده که اونو به وجد آورده....

داوود

سلام. هیچکس مثل هیچکس نیست. همه آدمها با همه آدمها, همه گربه ها با همه گربه ها فرق میکنند. ... روزمرگی ما همه چیزرا یکسان میکند.