۱۱۳۶

«در این خانه زن و شوهر جوانی زندگی می‌کردند که مرد شب‌ها مست می‌آمد خانه و اولین کاری که می‌کرد زنش را می‌گرفت به باد مشت و لگد. جیغ و داد و ناله و نفرین زن بی‌نوا تا چند خانه آن طرف‌تر می‌رفت. کسی هم به فریاد او نمی‌رسید. یک بار هم که همسایه‌ها خواستند مداخله کنند، خودِ زن فریاد اعتراضش بلند شد. «به شما چه مربوط؟ شوهرم است. صاحب اختیار است. دلش می‌خواهد بزند. به شما چه مربوط؟»»

زنی در تاریکی/ محمد رحیم اخوت/ (در انتظار انتشار)

/ 0 نظر / 17 بازدید