۱۱۳۸

شانزده مرد جوان
گردِ چای خانه‌ای مردانه
زن‌هاشان در انتزاع ذهن‌هاشان، و در عینیت مانیتور موبایل‌هاشان

/ 0 نظر / 15 بازدید