٨۵٧

فکر نمی کردم بشه در ایران برای گیاه خواری رستورانِ اختصاصی پیدا کرد. ولی خوب، آناندا رو امشب امتحان کردیم. رستورانِ آناندا قیمت های عادلانه و منویِ نسبتآ متنوعی داره با غذاهایی نام آشنا، با این ویژگیِ خاص که برای پخته شدنِ هیچ کدوم از غذاهایِ این منو، هیچ حیوانی به قتل نرسیده.

آدرس رستوران گیاهی آناندا: پاسدارن، بهستان دهم، اختیاریه جنوبی، جنب مخابرات

/ 5 نظر / 4 بازدید
محمود

خیلی موقعها دوست دارم گیاه خوار بشم، ولی نیاز به توضیح نداره که چرا تا حالا حتی یه بار هم امتحان نکردم...

معترض

اون گیاهی که خوردی می تونست غذای یه حیوان باشه ! می بینی که این رستوران به طور بالقوه در قتل یه حیوان دست داشته

پایین

در پاسخ به معترض: چرا مزخرف می گی؟

عجب ,حالا وجدانت بیدار شده و فهمیدی نباید حیوان به قتل رسیده را بخوری.اینها فقط ادا و اطوار است.

معترض

در پاسخ به پایین: تو داری مزخرف می گی. برو بخون که چی نوشتی "هیچ حیوانی به قتل نرسیده" ابلهانه نیست؟!!!