۱۱۶۱

«حتی در دوره‌هایی که تاریخ خود را این چنین گستاخانه نشان می‌دهد، زندگی روزمره دیر یا زود از زیر این سایه بیرون می‌آید و بستر زناشویی با ابتذالی شکوهمند و تداومی وحشتناک ظاهر می‌شود.»

زندگی جای دیگری است/ میلان کوندرا/ پانته آ مهاجر کنگرلو/ فرهنگ نشر نو

/ 1 نظر / 17 بازدید
ساره

ابتذالی شکوهمند و تداومی وحشتناک. واقعا درسته.