۱۱۷۸

مشکلِ آن آدم که 'بی‌بند و بار' نیست با آن که 'بی‌بند و بار' است چیست؟ آیا نمی‌تواند این باشد که- بی آن که خود آگاه باشد- دارد به او حسادت می‌کند؟

/ 1 نظر / 36 بازدید
ساره

قطعا خودشه! هر چیزی یه توانایی می خواد! حتی بی بندو باری. جالبه که موضوع مشترکیه این روزها برای آدم های دور و اطرافم. همه هم سخت گارد دارند نسبت بهش. دوست داشتم که راجع بهش نوشتی!