۳۹

از فیلم «قرمز» ساخته کریستف کیشلوفسکی:

 

«هر دو بر این باورند

که حسی ناگهانی آنها را به هم پیوند داده

چنین اطمینانی زیباست

اما تردید زیباتر است...»

 

/ 0 نظر / 4 بازدید