۱۱۰۱

نه میثم از پیام
و نه پیام از میثم خبر دارد
این میان فقط سارا است که می‌داند
بودن میثم نبودن پیام
و بودن پیام نبودن میثم را کم هزینه‌تر خواهد کرد

/ 0 نظر / 10 بازدید