٩۴٧

نایین- اردیبهشت ١٣٨٨

  
نویسنده : پایین ; ساعت ۳:٤۸ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۸ امرداد ۱۳۸۸
تگ های این مطلب :عکس- نایین


٩۴٢

نایین- اردیبهشت ١٣٨٨

  
نویسنده : پایین ; ساعت ۸:٥٢ ‎ق.ظ روز شنبه ٦ تیر ۱۳۸۸
تگ های این مطلب :عکس- نایین


٩٣٢

نایین- اردیبهشت ١٣٨٨

  
نویسنده : پایین ; ساعت ٢:٢۳ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٩ اردیبهشت ۱۳۸۸
تگ های این مطلب :عکس- نایین


٩٢۶

خانه ای متروکه و در حال تخریب در بخش قدیمی شهر نایین، اردیبهشت ١٣٨٨

  
نویسنده : پایین ; ساعت ۱۱:٤۱ ‎ق.ظ روز جمعه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۸
تگ های این مطلب :عکس- نایین


٩٢۵

خانه ای متروکه و در حال تخریب در بخش قدیمی شهر نایین، اردیبهشت ١٣٨٨

  
نویسنده : پایین ; ساعت ٢:۳٤ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳۸۸
تگ های این مطلب :عکس- نایین


٩٢۴

خانه ای متروکه و در حال تخریب در بخش قدیمی شهر نایین، اردیبهشت ١٣٨٨

  
نویسنده : پایین ; ساعت ۱۱:٠٤ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳۸۸
تگ های این مطلب :عکس- نایین


٩٢٣

خانه ای متروکه و در حال تخریب در بخش قدیمی شهر نایین، اردیبهشت ١٣٨٨

  
نویسنده : پایین ; ساعت ۱:٢۸ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳۸۸
تگ های این مطلب :عکس- نایین