۱۱۱۷

وسواس

  
نویسنده : پایین ; ساعت ٢:٢٥ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٩ اسفند ۱۳٩٠
تگ های این مطلب :تک عکس


۱۰۹۹

  
نویسنده : پایین ; ساعت ٩:٥٧ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۳٠ آذر ۱۳٩٠
تگ های این مطلب :تک عکس


۱۰۹۷

  
نویسنده : پایین ; ساعت ۸:۱٩ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢۳ آذر ۱۳٩٠
تگ های این مطلب :تک عکس


۱۰۳۸

  
نویسنده : پایین ; ساعت ۱٠:٤٥ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩٠
تگ های این مطلب :تک عکس


۱۰۱۱

  
نویسنده : پایین ; ساعت ۳:۳۳ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٩ دی ۱۳۸٩
تگ های این مطلب :تک عکس


٩٨٨

تهران، دقایقی پس از پایان جمعه ٢٢ خرداد ١٣٨٨

  
نویسنده : پایین ; ساعت ۳:٥۸ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٢ خرداد ۱۳۸٩
تگ های این مطلب :تک عکس


٩٨۵

  
نویسنده : پایین ; ساعت ٩:٢۱ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢۳ فروردین ۱۳۸٩
تگ های این مطلب :تک عکس


٩٨۴

  
نویسنده : پایین ; ساعت ۱٢:٥۳ ‎ق.ظ روز جمعه ٦ فروردین ۱۳۸٩
تگ های این مطلب :تک عکس


٩٧٢

trust

  
نویسنده : پایین ; ساعت ۱۱:٢٢ ‎ق.ظ روز شنبه ٢۱ آذر ۱۳۸۸
تگ های این مطلب :تک عکس


٩۶٨

  
نویسنده : پایین ; ساعت ۱٢:٢٩ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢٧ مهر ۱۳۸۸
تگ های این مطلب :تک عکس


٩٣١

  
نویسنده : پایین ; ساعت ٥:٢٩ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٥ اردیبهشت ۱۳۸۸
تگ های این مطلب :تک عکس


٩٢١

  
نویسنده : پایین ; ساعت ٥:٠٦ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۸۸
تگ های این مطلب :تک عکس


٩١٠

  
نویسنده : پایین ; ساعت ۱٢:٤۸ ‎ب.ظ روز شنبه ۱ فروردین ۱۳۸۸
تگ های این مطلب :تک عکس


٨٧١

  
نویسنده : پایین ; ساعت ۸:۱٩ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٩ دی ۱۳۸٧
تگ های این مطلب :تک عکس


٨۶٩

narcissism

  
نویسنده : پایین ; ساعت ٢:٢٤ ‎ب.ظ روز شنبه ٧ دی ۱۳۸٧
تگ های این مطلب :تک عکس


٨۶۶

  
نویسنده : پایین ; ساعت ٤:۱۳ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢ دی ۱۳۸٧
تگ های این مطلب :تک عکس


٨۶۵

  
نویسنده : پایین ; ساعت ٦:۳٧ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٦ آذر ۱۳۸٧
تگ های این مطلب :تک عکس


٨٢۵

  
نویسنده : پایین ; ساعت ۱۱:٥٩ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۳٠ امرداد ۱۳۸٧
تگ های این مطلب :تک عکس


٨١۵

  
نویسنده : پایین ; ساعت ٤:٤۸ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٠ امرداد ۱۳۸٧
تگ های این مطلب :تک عکس


٨١٢

  
نویسنده : پایین ; ساعت ۳:۱۱ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٧ امرداد ۱۳۸٧
تگ های این مطلب :تک عکس


٧٩٧

  
نویسنده : پایین ; ساعت ۱۱:٥٩ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢ امرداد ۱۳۸٧
تگ های این مطلب :تک عکس


٧٩٢

دریاچه سد زاینده رود، تیر ١٣٨٧

  
نویسنده : پایین ; ساعت ۱۱:٥٩ ‎ب.ظ روز جمعه ٢۸ تیر ۱۳۸٧
تگ های این مطلب :تک عکس


٧۵٢

چهل روز بعد...

تهران، یکشنبه نوزده خرداد ١٣٨٧

  
نویسنده : پایین ; ساعت ۱٠:٤٢ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٩ خرداد ۱۳۸٧
تگ های این مطلب :تک عکس


٧۴۶

سرد و گرم

  
نویسنده : پایین ; ساعت ٤:٤٦ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۸٧
تگ های این مطلب :تک عکس


۷۱۲

  
نویسنده : پایین ; ساعت ۸:٥٠ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳۸٧
تگ های این مطلب :تک عکس


۷۰۶

تهران- فروردین ۱۳۸۷

  
نویسنده : پایین ; ساعت ۳:٢۳ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٤ اردیبهشت ۱۳۸٧
تگ های این مطلب :تک عکس


۶۹۱

یک گوسفند، فروردین ۱۳۸۷

  
نویسنده : پایین ; ساعت ۱۱:٢٩ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٠ فروردین ۱۳۸٧
تگ های این مطلب :تک عکس


۶۸۶

آرتمیس، فروردین ۱۳۸۷

  
نویسنده : پایین ; ساعت ۱٠:٢۱ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٥ فروردین ۱۳۸٧
تگ های این مطلب :تک عکس


۶۷۲

تهران- نوروز ۱۳۸۷

  
نویسنده : پایین ; ساعت ٢:٥٠ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱ فروردین ۱۳۸٧
تگ های این مطلب :تک عکس


۶۶۸

بر روی میزم در خانه، تهران- اسفند ۱۳۸۶

  
نویسنده : پایین ; ساعت ٤:۳۳ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢۱ اسفند ۱۳۸٦
تگ های این مطلب :تک عکس


۶۴۴

  
نویسنده : پایین ; ساعت ۳:٢٤ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٦ بهمن ۱۳۸٦
تگ های این مطلب :تک عکس


۶۲۹

  
نویسنده : پایین ; ساعت ٤:٢٢ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۸٦
تگ های این مطلب :تک عکس


۶۲۵

  
نویسنده : پایین ; ساعت ۱٢:۱٢ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٧ بهمن ۱۳۸٦
تگ های این مطلب :تک عکس


۶۰۸

در مورد اینکه در این عکس داره چه اتفاقی میافته چند تا احتمال وجود داره، که خوب البته فقط یکی از آنها باعث شده من این عکس رو اینجا بذارم.

  
نویسنده : پایین ; ساعت ۱۱:٤٠ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٦ آذر ۱۳۸٦
تگ های این مطلب :تک عکس


۶۰۳

  
نویسنده : پایین ; ساعت ٥:٤٢ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱ آذر ۱۳۸٦
تگ های این مطلب :تک عکس


۶۰۲

  
نویسنده : پایین ; ساعت ٩:۱٥ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۳٠ آبان ۱۳۸٦
تگ های این مطلب :تک عکس


۶۰۱

  
نویسنده : پایین ; ساعت ۱۱:٠٤ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٩ آبان ۱۳۸٦
تگ های این مطلب :تک عکس


۶۰۰

همین عکس در سایت فوتو

  
نویسنده : پایین ; ساعت ٢:٠٦ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢۸ آبان ۱۳۸٦
تگ های این مطلب :تک عکس


۵۹۹

  
نویسنده : پایین ; ساعت ۱:۱٤ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٧ آبان ۱۳۸٦
تگ های این مطلب :تک عکس


۵۸۴

  
نویسنده : پایین ; ساعت ۱:٢٠ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٢ آبان ۱۳۸٦
تگ های این مطلب :تک عکس


۵۶۱

بدون عنوان

 

  
نویسنده : پایین ; ساعت ۱۱:٠۸ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٩ مهر ۱۳۸٦
تگ های این مطلب :تک عکس


۵۶۰

نگاه

  
نویسنده : پایین ; ساعت ۱٢:٢۸ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۸٦
تگ های این مطلب :تک عکس


۵۵۹

رنج

  
نویسنده : پایین ; ساعت ٧:٥٢ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱٧ مهر ۱۳۸٦
تگ های این مطلب :تک عکس


۵۴۷

محمد رحیم اخوت- اصفهان، تیر ۱۳۸۶

  
نویسنده : پایین ; ساعت ۱٢:٠۳ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٥ مهر ۱۳۸٦
تگ های این مطلب :تک عکس


۵۱۴

  
نویسنده : پایین ; ساعت ٥:٤٧ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢۱ تیر ۱۳۸٦
تگ های این مطلب :تک عکس


۵۰۹

Movement

همین عکس در سایت فوتو

  
نویسنده : پایین ; ساعت ۱۱:٠٤ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٦ تیر ۱۳۸٦
تگ های این مطلب :تک عکس


۵۰۴

سافت

همین عکس در سایت فوتو

  
نویسنده : پایین ; ساعت ٤:٥۸ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۸٦
تگ های این مطلب :تک عکس


۴۹۸

چراغ

همین عکس در سایت فوتو

  
نویسنده : پایین ; ساعت ٢:۱٩ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٦ خرداد ۱۳۸٦
تگ های این مطلب :تک عکس


۴۸۸

همین عکس در سایت فوتو

  
نویسنده : پایین ; ساعت ۱٠:٥٩ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳۸٦
تگ های این مطلب :تک عکس


۴۸۳

  
نویسنده : پایین ; ساعت ٥:٠٠ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳۸٦
تگ های این مطلب :تک عکس


۴۷۸

پوشش

همین عکس در سایت فوتو

  
نویسنده : پایین ; ساعت ٦:٢۳ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳۸٦
تگ های این مطلب :تک عکس


۴۷۳

شب آپارتمان ها

همین عکس در سایت فوتو

  
نویسنده : پایین ; ساعت ٤:٤٠ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳۸٦
تگ های این مطلب :تک عکس


۴۶۸

همین عکس در سایت فوتو

  
نویسنده : پایین ; ساعت ٢:٤٤ ‎ب.ظ روز جمعه ٧ اردیبهشت ۱۳۸٦
تگ های این مطلب :تک عکس


۴۵۸

امتداد

همین عکس در سایت فوتو

  
نویسنده : پایین ; ساعت ٧:۱٩ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢۸ فروردین ۱۳۸٦
تگ های این مطلب :تک عکس


۴۵۳

  
نویسنده : پایین ; ساعت ۸:٢٠ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢۳ فروردین ۱۳۸٦
تگ های این مطلب :تک عکس


۴۴۸

نامتعادل

همین عکس در سایت فوتو

  
نویسنده : پایین ; ساعت ۱۱:٥۱ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۸ فروردین ۱۳۸٦
تگ های این مطلب :تک عکس


۴۴۳

at work

همین عکس در سایت فوتو

  
نویسنده : پایین ; ساعت ۱۱:٤٠ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۳ فروردین ۱۳۸٦
تگ های این مطلب :تک عکس


۴۳۸

هارمونی خواب

  
نویسنده : پایین ; ساعت ۱:٤٩ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٥ فروردین ۱۳۸٦
تگ های این مطلب :تک عکس


۴۳۳

  
نویسنده : پایین ; ساعت ۸:۳٧ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٩ اسفند ۱۳۸٥
تگ های این مطلب :تک عکس


۴۲۸

 

  
نویسنده : پایین ; ساعت ٦:٤٩ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٤ اسفند ۱۳۸٥
تگ های این مطلب :تک عکس


۴۲۷

من نبودم!

  
نویسنده : پایین ; ساعت ٥:۱٤ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٠ اسفند ۱۳۸٥
تگ های این مطلب :تک عکس


۴۲۵

  
نویسنده : پایین ; ساعت ۱۱:٢٤ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٤ بهمن ۱۳۸٥
تگ های این مطلب :تک عکس


۴۱۸

  
نویسنده : پایین ; ساعت ٤:٢٦ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢ بهمن ۱۳۸٥
تگ های این مطلب :تک عکس


۴۱۳

  
نویسنده : پایین ; ساعت ۱٢:٤٠ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٧ دی ۱۳۸٥
تگ های این مطلب :تک عکس


۴۰۸

  
نویسنده : پایین ; ساعت ٢:٠٤ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢۱ دی ۱۳۸٥
تگ های این مطلب :تک عکس


۴۰۳

  
نویسنده : پایین ; ساعت ٦:٥٦ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٦ دی ۱۳۸٥
تگ های این مطلب :تک عکس


۳۹۸

همین عکس در سایت فوتو

  
نویسنده : پایین ; ساعت ٦:٥٥ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٠ دی ۱۳۸٥
تگ های این مطلب :تک عکس


۳۹۳

  
نویسنده : پایین ; ساعت ۱٠:٢۱ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٥ دی ۱۳۸٥
تگ های این مطلب :تک عکس


۳۸۸

  
نویسنده : پایین ; ساعت ٧:٠٠ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۳٠ آذر ۱۳۸٥
تگ های این مطلب :تک عکس


۳۷۸

  
نویسنده : پایین ; ساعت ۱:٠۳ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢٠ آذر ۱۳۸٥
تگ های این مطلب :تک عکس


۳۶۳

  
نویسنده : پایین ; ساعت ٦:٥٢ ‎ب.ظ روز شنبه ٤ آذر ۱۳۸٥
تگ های این مطلب :تک عکس


۳۵۸

  
نویسنده : پایین ; ساعت ۱٢:۱۳ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢٩ آبان ۱۳۸٥
تگ های این مطلب :تک عکس


۳۵۳

  
نویسنده : پایین ; ساعت ٧:٠۱ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٤ آبان ۱۳۸٥
تگ های این مطلب :تک عکس


۳۴۳

فشار

  
نویسنده : پایین ; ساعت ٩:٤۸ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٤ آبان ۱۳۸٥
تگ های این مطلب :تک عکس


۳۱۳

  
نویسنده : پایین ; ساعت ۱٢:٤٦ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٠ مهر ۱۳۸٥
تگ های این مطلب :تک عکس


۳۰۸

  
نویسنده : پایین ; ساعت ٢:٢۸ ‎ب.ظ روز جمعه ۳۱ شهریور ۱۳۸٥
تگ های این مطلب :تک عکس


۳۰۴

  
نویسنده : پایین ; ساعت ٦:٤۳ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢۳ شهریور ۱۳۸٥
تگ های این مطلب :تک عکس


۲۹۹

مترو

  
نویسنده : پایین ; ساعت ٩:٢٧ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢۱ تیر ۱۳۸٥
تگ های این مطلب :تک عکس


۲۸۵

  
نویسنده : پایین ; ساعت ۳:۱٩ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٧ خرداد ۱۳۸٥
تگ های این مطلب :تک عکس


۲۸۲

خط کشی

  
نویسنده : پایین ; ساعت ٩:٤۸ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٤ خرداد ۱۳۸٥
تگ های این مطلب :تک عکس


۲۷۳

آپارتمان ها...

  
نویسنده : پایین ; ساعت ٦:٥٥ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳۸٥
تگ های این مطلب :تک عکس


۲۶۹

  
نویسنده : پایین ; ساعت ۱۱:۳٢ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳۸٥
تگ های این مطلب :تک عکس


۲۶۷

  
نویسنده : پایین ; ساعت ۱:٥٥ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸٥
تگ های این مطلب :تک عکس


۲۶۲

  
نویسنده : پایین ; ساعت ۱٢:۱۸ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳۸٥
تگ های این مطلب :تک عکس


۲۶۰

رویای خشک

  
نویسنده : پایین ; ساعت ٥:۳٧ ‎ب.ظ روز جمعه ۸ اردیبهشت ۱۳۸٥
تگ های این مطلب :تک عکس


۲۵۸

این عکس رو برای سایت «فوتو» هم ارسال کردم که برای دیدنش میتونید اینجا رو کلیک کنید

  
نویسنده : پایین ; ساعت ٩:٢٢ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸٥
تگ های این مطلب :تک عکس


۲۵۰

(عکس از بخشی از یک تابلوی نقاشی)

  
نویسنده : پایین ; ساعت ۱٢:٢٤ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٧ فروردین ۱۳۸٥
تگ های این مطلب :تک عکس


۲۴۲

  
نویسنده : پایین ; ساعت ٩:۱٧ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢۳ اسفند ۱۳۸٤
تگ های این مطلب :تک عکس


۲۳۷

  
نویسنده : پایین ; ساعت ۱۱:۱۱ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱٦ اسفند ۱۳۸٤
تگ های این مطلب :تک عکس


۲۳۲

  
نویسنده : پایین ; ساعت ٢:٥٢ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۳ اسفند ۱۳۸٤
تگ های این مطلب :تک عکس


۲۲۴

  
نویسنده : پایین ; ساعت ۱:٥٠ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٥ بهمن ۱۳۸٤
تگ های این مطلب :تک عکس


۲۱۹

  
نویسنده : پایین ; ساعت ٢:۳۸ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۸٤
تگ های این مطلب :تک عکس


۲۱۵

  
نویسنده : پایین ; ساعت ۳:٢۸ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٤ دی ۱۳۸٤
تگ های این مطلب :تک عکس


۲۰۵

  
نویسنده : پایین ; ساعت ٤:٠٦ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٢ دی ۱۳۸٤
تگ های این مطلب :تک عکس


۲۰۲

  
نویسنده : پایین ; ساعت ۱۱:٤٠ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٦ دی ۱۳۸٤
تگ های این مطلب :تک عکس


۱۸۳

  
نویسنده : پایین ; ساعت ٥:٥٠ ‎ب.ظ روز جمعه ٦ آبان ۱۳۸٤
تگ های این مطلب :تک عکس


۱۵۹

  
نویسنده : پایین ; ساعت ٩:٤٥ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢۳ امرداد ۱۳۸٤
تگ های این مطلب :تک عکس


۱۵۳

  
نویسنده : پایین ; ساعت ۳:۱٦ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱۱ امرداد ۱۳۸٤
تگ های این مطلب :تک عکس


۱۴۶

  
نویسنده : پایین ; ساعت ۱٢:۳۱ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٤ امرداد ۱۳۸٤
تگ های این مطلب :تک عکس


۱۲۶

  
نویسنده : پایین ; ساعت ۱۱:۳٩ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۸ تیر ۱۳۸٤
تگ های این مطلب :تک عکس