٩١٩

به لحاظ شغلی احساس می کنم تبدیل شده ام به آچار فرانسه. همه کاری می کنم، بی آن که از سطح کارایی مشخصی فراتر رفته باشم. البته آچار فرانسه شدن آدم ها در رشته دانشگاهی که من خوانده ام تقریبآ زیاد اتفاق می افتد، که تا حدی به ماهیت رشته زبان انگلیسی هم مربوط است. ولی خوب، این طور هم نیست که هر که لیسانس یا فوق لیسانس زبان گرفت به هر جایی نوک بزند بی آن که عمیق شود. هستند کسانی که در حوزه مشخصی از این رشته کاملآ متخصص اند. متخصص نبودن من در آستانه سی سالگی، آن هم با در نظر گرفتن این که دوران دانشجویی و شغلی بسیار موفقی داشته ام، دلایل شخصی دیگری دارد که باید به طور جدا روزی مفصل به آن بپردازم.

  
نویسنده : پایین ; ساعت ۱٢:٤۸ ‎ب.ظ روز جمعه ٢۸ فروردین ۱۳۸۸
تگ های این مطلب :شخصی