۳۴

اگر بابام باباش نبود من هم نبودم.

اگر بابام باباش بود ولی بابام خودش نبود من هم نبودم.

اگر بابام باباش بود؛ خودش هم بود؛ مامانم مامانش نبود من هم نبودم.

اگر بابام باباش بود؛ خودش هم بود؛ مامانم مامانش بود ولی مامانم خودش نبود من هم نبودم.

اگر بابام باباش بود؛ خودش هم بود؛ مامانم مامانش بود؛ خودش هم بود ولی بابام مامانش نبود من هم نبودم.

اگر بابام باباش بود؛ خودش هم بود؛ مامانم مامانش بود؛ خودش هم بود؛ ولی مامانم باباش نبود من هم نبودم.

...

تازه اگر همه بودن ولی ... من هم نبودم.

باز اگر همه بودن ؛ اون هم ... ولی ... من هم نبودم.

باز اگر همه بودن ؛ اون هم ...و اون هم...ولی... من هم نبودم.

و...

به طور کلی به نظر میاد منطقی تر این بود که بر اساس قانون احتمالات هم که شده من نباشم.

منتها هم :

بابام باباش بود

هم

بابام خودش بود

هم

مامانم باباش بود

هم

مامانم خودش بود

هم

بابام مامانش بود

هم

مامانم باباش بود

هم

...

هم

...

هم

...

 

و

در نهایت اینکه

در ۲۹ آذر ۱۳۵۸

به دنیا انداخته شدم.

 

(۲۹ آذر ۱۳۸۳)

 

 

  
نویسنده : پایین ; ساعت ۳:٠٤ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۳٠ آذر ۱۳۸۳
تگ های این مطلب :شخصی