۲۵۷

همه به دریا زدند و رفتند...
و من ناگهان سرمای اطراف خود را حس کردم...
و من هنوز مشغول تحلیل و بررسی هزینه/فایده های به دریا زدن هستم!

خرد من چه راحت همه چیز را احمقانه نامید و امروز که حماقت خردم قاتل خردم شده است به احمقانه بودنش ایمان آورده ام...
پوزخند دانشمندانه دیروز بهت و حیرت سرد امروز شده است؛

و دریا هم دیگر مرا پذیرا نیست
کاش به دریا زده بودم.

بهمن ۸۲

  
نویسنده : پایین ; ساعت ٢:٠٧ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸٥
تگ های این مطلب :هی